Vill ni vara med och upptäcka det nya sättet att resa i Tjänsten?

Publicerad den 18-05-22

Just nu söker vi pilotföretag i Kronobergs Län som vill vara med och testa en ny mobil tjänst som gör det möjligt att köpa kollektivtrafikbiljetter direkt i mobilen. Man kommer att kunna köpa biljetter i hela landet så som tåg, buss, tunnelbana mm. Man kommer även att kunna registrera en egna utlägg för bil som en körjournal.

Projektet Tjänsteresa är en pilot och ett forskningsprojekt som finansieras med hjälp av Vinnova. I konsortiet ingår Lunds universitet, VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut), K2 (Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik), Samtrafiken och länstrafikbolagen, Hallandstrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Stockholms läns landsting (SLL), Uppsala lokaltrafik (UL), och Östgötatrafiken. Det tillkommer ingen extra kostnad vid deltagandet, utan man är bara med och prövar en tjänst som förhoppningsvis kan utvecklas till en etablerad aktör på företagsmarknaden.

Kostnaderna förknippade med tjänsteresor faktureras automatiskt varje månad. Oavsett hur varje medarbetare väljer att resa hålls tjänsteresorna åtskilda genom att kund och projekt har registrerats på varje resa. Fakturan är därför färdig för attestering direkt och ni slipper onödig hantering av kvitton, etc. Ni får även underlag för reseräkningar per medarbetare varje månad, enkelt och smidigt. Biljetten som köps i den mobila tjänsten kommer direkt som sms och det krävs ingen betalning under beställningen, utan en samlad kostnad faktureras i efterhand.

Hållbarhet

Information om varje resa samlas på företagskontot och allt relaterat till tjänsteresor samlas i en tjänst. En övergripande bild av företagets resemönster ökar medvetenheten och ni kan aktivt jobba för ett mer hållbart resande och skapa incitament och tävlingsmoment bland medarbetarna. Potentiellt kan tjänsten även bidra till att minska kostnader för tjänsteresor och att ni upptäcker och upplever möjligheterna att arbeta under resan, mindre stress och minskad tid för letande av parkering.

Pilottest

Tjänsten kommer att pilottestas under 2018 där vi från Länstrafiken vänder oss till företag i Kronoberg för att få möjligheten att pröva detta. Deltagare i testet består av medarbetare som reser i tjänsten samt arbetsgivar-representanter. Parallellt med pilottestet kommer forskning att drivas inom området som syftar till att undersöka hur resetjänsten används samt effekten av tjänsten. Forskningen genomförs via webbenkäter samt intervjuer som deltagande företag slumpvist kommer bli tillfrågade att delta i.

Om detta skulle vara av intresse för just Er, så är ni välkomna att kontakta oss på mail foretag@lanstrafikenkron.se.


Vänliga hälsningar,

Länstrafiken Kronoberg