Vardagsmotion på köpet

Publicerad den 23-01-24

Genom att använda kollektivtrafiken i din vardag får du vardagsmotion på köpet. Undersökningar visar att de som reser

med buss och tåg är mer aktiva än bilister. De cyklar dubbelt så mycket och går tre gånger mer än de som kör bil.
Källa: Svensk kollektivtrafik

Läs mer om fördelarna med att resa kollektivt »