Klimatsmarta tjänsteresor

Publicerad den 22-10-03

Varje resa ni gör med oss är ett steg mot ett mer hållbar miljö. Alla våra bussar kör på förnybart drivmedel. Målet är att all kollektivtrafik i Kronoberg vara fritt från fossila bränslen.

Minskar trängsel och bilköer
Många av våra bussar rymmer 50 resenärer. Om alla istället satt i varsin bil skulle det bilda en kö på 200 meter. En buss är ca 15 meter, så att ta buss eller tåg är inte bara bra för klimatet, det gör även mycket för trafikflödet.


Förutom att bussarna tar mindre plats så har vi även bussfiler, det betyder att när köerna vid morgonrusningen är som värst så swishar du förbi i våra bussar utan minsta problem.

Tid över till annat
Det är oerhört bekvämt att åka kollektivt. Bussen eller tåget är alltid uppvärmt när du stiger in i den och du slipper skotta snö, skrapa rutor och leta efter parkeringsplatser. Du behöver inte över huvud taget koncentrera dig på trafiken utanför, utan kan njuta av att luta huvudet tillbaka och slumra en stund, slösurfa, läsa eller arbeta.

Läs mer om hållbart resande på vår hemsida.

Gör din nästa tjänsteresa klimatsmart!