Allmänna villkor Företagsportalen

Dessa allmänna villkor gäller för Länstrafiken Kronobergs Företagsportal.

Säkerhet kring personuppgifter

Vid registrering av företag på Företagsportalen görs alltid sedvanlig kreditprövning. Endast svenska företag med organisationsnummer och svensk leveransadress kan bli kund och köpa biljetter.

Länstrafiken Kronoberg är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som ni lämnar i samband med registrering av företag och beställning av biljetter.

De uppgifter som ni lämnar används för att kunna bekräfta er beställning och genomföra försäljningen av Länstrafiken Kronobergs biljetter via denna webbplats. Vi tar ansvar för alla personuppgifter, som till exempel namn och adress, som ni lämnar till oss.

Länstrafiken Kronoberg upprätthåller tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter. Ni har rätt att få information om behandlingen av era personuppgifter samt att begära att felaktiga uppgifter rättas. Om ni har önskemål om information eller att en uppgift rättas kan ni kontakta Länstrafiken Kronoberg på nedan angiven adress eller telefonnummer. Vill du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter vänligen besök http://www.lanstrafikenkron.se/integritetspolicy.

Kontaktinformation
Länstrafiken
Region Kronoberg
351 88 Växjö

Tel: 0470-58 32 80
E-post: foretag@lanstrafikenkron.se
Org.nr: 232100-0065

Beställning tjänsteresor, periodbiljetter och kundkassa

Era företagsresor kopplas efter beställningen till ert företagskonto på Företagsportalen. På så sett har ni överblick över resandet samt kan spärra app resor om ni skulle bli av med telefonen eller om ni vill avsluta tjänsten för någon av era anställda. Periodbiljett som köps till anställd registreras inte på ert företagskonto. Be den anställde att registrera deras periodbiljett på Mitt konto för privatkund.

Ett bekräftelsemejl på er beställning skickas till registrerad e-postadress.

Ert/era beställda företagsresor och/eller periodbiljetter levereras senast fem (5) arbetsdagar efter er beställning till det mobilnummer/adress ni har angett i Företagsportalen alternativt den leveransadress ni uppger vid beställningen.

Företagsresor via reseappen betalas inte direkt utan ni betalar i efterskott. En samlingsfaktura skickas en gång i månaden. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Moms för persontransporter uppgår till 6 procent. Länstrafiken fakturerar månadsvis, med brytdatum den siste varje månad.

Fakturering av periodbiljett sker med 30 dagars betalningsvillkor. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. Moms för persontransporter uppgår till 6 procent. Vid utebliven betalning spärras biljetten omedelbart. Företaget har då betalningsansvar för den tiden då biljetten används.

Resekort kundkassa, återbetalas inte.

Vid registrering av företag i Företagsportalen görs alltid sedvanlig kreditprövning.

Förlustgaranti

Om ett resekort eller mobiltelefon förloras skall företaget spärra tjänsten företagsresor och kopplingen till det specifika resekortet/appen inne i Företagsportalen. Ansvarig administratör ansvarar för att registrera app-användaren på nytt när denne har fått en ny mobiltelefon. Användaren får då en ny engångskod till angivet mobilnummer.

Ångerrätt

Lagstadgad ångerrätt, enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), är inte tillämplig på avtal som avser transporter, varför köp av biljetter i Länstrafiken Kronobergs biljettsortiment inte medför någon ångerrätt. Däremot gäller Länstrafikens regler för återköp, som du hittar på vår webbplats.

Missbruk

Länstrafiken Kronoberg kan komma att blockera person eller företag från vidare användning av denna tjänst om tjänsten missbrukas.

Länstrafiken Kronoberg avsäger sig allt ansvar från missbruk av erhållen företagskredit.

Resevillkor

Vid resor med Länstrafiken Kronoberg omfattas ni av våra allmänna resevillkor: http://www.lanstrafikenkron.se/resevillkor-buss-och-tag.

Bli företagskund

Vill du veta mer?

Kontakta oss på foretag@lanstrafikenkron.se eller 0470-58 32 80

Aktuellt

Res mer. Tanka mindre. Företagsportalen - årets enklaste affär!

Bra för miljön. Att tjänsteresa kollektivt är att resa för ett hållbart klimat. Till exempel körs alla våra stads- och regionbussar på förnybara drivmedel. Bra för måendet. Att resa k...Läs mer

365-dagarsbiljett anställd direkt i appen

Nu finns möjlighet att beställa 365-dagarsbiljett anställd så den hamnar direkt i appen. Resenären måste ha laddat ner reseappen och registrerat sig för att det ska fungera. Vid beställning ange...Läs mer

Vardagsmotion på köpet

Genom att använda kollektivtrafiken i din vardag får du vardagsmotion på köpet. Undersökningar visar att de som reser med buss och tåg är mer aktiva än bilister. De cyklar dubbelt så myc...Läs mer

Företagsportalen

Företagsportalen - så funkar det!
Tjänsteresor med reseappen
365-dagarsbiljett anställd
Resekort kundkassa
Tappa-bort-garanti
Integritetspolicy