Användar- och försäljningsvillkor Företagsportalen

Allmänt
Länstrafiken Kronoberg är en del av Region Kronoberg och är din avtalspart och den som säljer biljetter/produkter till dig.

Registrering
För att kunna använda de erbjudanden/tjänster som Länstrafiken Kronoberg tillhandahåller på Företagsportalen krävs det att du som kund godkänner detta avtal och registrerar ett konto genom att lämna följande uppgifter:

- E-post
- Lösenord
- Förnamn
- Efternamn
- Kommun
- Gatuadress
- Postnummer
- Ort

Region Kronoberg, där Länstrafiken Kronoberg är en förvaltning, är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnar i samband med detta avtal och registrering. Behandlingen av alla personuppgifter sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning bl.a. i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), se mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy: http://www.lanstrafikenkron.se/integritetspolicy

Att registrera ett konto på http://foretag.lanstrafikenkron.se kostar ingenting. För att kunna handla elektroniskt via internet krävs det att du har fyllt 18 år.

Betalning
För att genomföra ett köp eller en laddning av ditt Resekort kan du välja att betala på något av följande sätt:
- Bankkort
- Faktura

Bankkort
För att kunna betala med kort behöver Du ett konto- eller bankkort med VISA, MasterCard American Express eller Diners. För att kortet ska fungera i vår E-handel ska kortet vara utfärdat av en svensk bank. Vid betalning med bankkort länkas du vidare från beställningssidan till en sida där du fyller i dina kortuppgifter. Din beställning skickas via en betalväxel till kortutgivaren. Betalningen dras från ditt kortkonto/kontokredit på samma sätt som när du betalar med kortet i butik och inga extra avgifter tillkommer utöver din totalsumma i kassan. Länstrafiken Kronoberg lagrar inga kortnummer. Vår betalväxel är PCI-licensierad och betalningsflödet hanteras av vår betalningspartner Nets för att garantera en snabb och säker betalning, all information skickas krypterad via säkrade servrar (SSL). Vår partner Nets uppfyller kraven för PCI-DSS och följer den sekretess och säkerhet som banker och kortutgivare kräver för denna licensering.

Faktura
När du registrerar företagets uppgifter på Företagsportalen blir det möjligt att beställa mot faktura. Fakturan skickas från Länstrafikens kansli, någon fakturaavgift tillkommer ej.

Bekräftelse
När betalningen godkänts visas en bekräftelse på din skärm. Vi skickar även en bekräftelse till den e-postadress du har uppgett vid beställningen.

Leveranstid – köp av nytt Resekort
Ditt/din beställda Resekort levereras senast tre (3) arbetsdagar efter din beställning till den adress du har angett i Företagsportalen. Du kan lägga fler olika Resekort i samma beställning. Leveranstiden kan bli något längre under storhelger. Alla försändelser skickas med A-post.

Leveranstid – laddning av befintligt Resekort
En laddning av ett befintligt Resekort görs via minasidor.lanstrafikenkron.se och skickas efter godkänd betalning vidare till vårt biljettsystem. Observera att det kan ta upp till 24 timmar innan laddningen finns tillgänglig i biljettsystemet.
När din laddning finns tillgänglig aktiveras den nästa gång du använder Resekortet:<

• För reskassa sker detta när du använder kortet att betala med.

• För period sker detta när du använder kortet ombord på buss eller håller det mot en kortläsarstolpe på perrongen före resa med tåg.

En laddning kan endast aktiveras i Kronobergs län och i utrustning tillhörande Länstrafiken Kronoberg. Laddningen kan aktiveras upp till 365 dagar efter inköpsdatumet.

Priser
Priserna för Länstrafiken Kronobergs produkter anges i svenska kronor och inkluderar moms (6 %) om inget annat anges. Länstrafiken Kronoberg förbehåller sig rätten att ändra priserna i Företagsportalen utan förgående avisering.

Transportrisk
Länstrafiken Kronoberg står för risken om produkten skadas eller kommer bort under transporten till dig. Om detta inträffar ombeds du kontakta vår kundtjänst som hjälper dig att få ett nytt Resekort. Resekort som har kommit bort eller blivit skadade spärras omgående för vidare användning.

Ångerrätt
Lagstadgad ångerrätt, enligt Distansavtalslagen (2005:59), är inte tillämplig på avtal som avser transporter varför köp av Länstrafiken Kronobergs Resekort inte medför någon ångerrätt. Däremot gäller Länstrafiken Kronobergs regler för återköp enligt nedan:

Fel, ändring, försening, återköp och förlorade kort
Resenär ansvarar själv för förlorat eller förstört buss- eller tågkort. Resekort Period eller Reskassa som skadats på grund av tekniskt fel från Länstrafiken Kronobergs sida återladdas utan kostnad mot uppvisande av kort och kvitto. Resekort Reskassa återlöses ej.

Produkter i kategorierna Årskort företag och årskort anställd ställs ut med en giltighetstid på 12 månader. För exempelvis sjukdomsfall, ändrade arbetsförhållanden eller liknande händelser som gör att kortet inte kan utnyttjas som planerat kan kortet återlämnas och återbetalning ske enligt nedanstående tabell.

Årskort med exempelvis påbörjad giltighetsperiod 1 januari återlöses enligt följande:

Återlämnat (datum)

Tillbaka (i procent av priset)

1 februari

91 %

1 mars

83 %

1 april

75%

1 maj

66 %

1 juni

58 %

1 juli

50 %

1 augusti

41 %

1 september

33 %

1 oktober

25 %

Återlämnas kortet mellan månadsskiftena räknas tillgodohavandet från kommande månadsskifte. Efter 10:e månaden (i detta exempel 1 oktober) medges ingen återbetalning.

Är kortet felaktigt eller försenat ber vi dig ta kontakt med oss på telefon 0470-58 32 80, eller via e-post: foretag@lanstrafikenkron.se

Förlorat Resekort
Du som kund (resenär) ansvarar själv för förlorat eller förstört Resekort. Förlorat Resekort med Reskassa- eller periodprodukt ersätts inte av Länstrafiken Kronoberg om inte kortet registrerats i Företagsportalen, och därmed kan dra nytta av den s k ”tappa-bort-garantin”. Tappa-bort-garantin innebär att när ett registrerat Resekort spärras ersätts det med ett nytt med samma innehåll som fanns på Resekortet vid den tidpunkt då det spärrades. Ett nytt Resekort skickas hem till den adress som finns registrerad på den användare som spärrade kortet i fråga.

Detta sker inom fem arbetsdagar. Genom att spärra (denna process går ej att ångra) ditt kort förhindras ytterligare resor på ditt kort och eventuell reskassa och/eller period flyttas över till ett nytt Resekort. Tänk på att en reskassa som understiger 10 kr inte skickas ut.

De resor du gör innan ersättningskortet har kommit dig tillhanda, betalar du själv. Innan du spärrar ditt kort - glöm inte att se efter att adressen stämmer under "Min profil" som inloggad.

Skadat Resekort
Resekort Period som skadats på grund av tekniskt fel från Länstrafiken Kronobergs sida återladdas utan kostnad mot uppvisande av Resekort och kvitto.

Tvist
Tvist med anledning av detta avtal och villkor skall avgöras enligt svensk rätt och svensk allmän domstol. Vid tvist med privatperson har Länstrafiken Kronoberg som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.

Missbruk
Länstrafiken Kronoberg kan komma att blockera person från vidare användning av denna tjänst om tjänsten missbrukas.

Allmänna Resevillkor
Vid köp av biljett godkänner Du som resenär Länstrafiken Kronobergs Resevillkor vilka finns att läsa här:
http://www.lanstrafikenkron.se/resevillkor-buss-och-tag

Avtal
När du registrerar dig som kund i Företagsportalen hos Länstrafiken Kronoberg (http://foretag.lanstrafikenkron.se) godkänner du villkoren i detta avtal samt att Region Kronoberg behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning, Dataskyddsförordningen (GDPR).

Kontaktinformation
Länstrafiken
Region Kronoberg
351 88 Växjö

Tel: 0771-76 70 76
E-post: kundcenter@lanstrafikenkron.se
Org.nr:232100-0065

Bli företagskund

Vill du veta mer?

Kontakta oss på foretag@lanstrafikenkron.se eller 0470-58 32 80

Aktuellt

Snart lanserar vi nya biljettsystemet!

Efter sommaren kommer vi att byta ut vårt nuvarande biljettsystem och det kommer att ersättas med en ny modernare lösning. Det nya biljettsystemet kommer att göra resandet enklare och smidiga...Läs mer

Länstrafiken Kronoberg och covid-19

Här sammanfattar vi information gällande coronaviruset covid-19 och hur det påverkar oss. Giltig biljett Alla som reser ska ha en giltig biljett. För de resenärer som inte har giltigt ...Läs mer

Resor till Blekinge, Skåne och Danmark efter 15 december 2019

Efter den 15 december 2019 har det skett förändringar för resor till Blekinge, Skåne och Danmark. Här har vi sammanfattat förändringarna: Reskassa kan från den inte användas mella...Läs mer

Företagsportalen

Företagsportalen - så funkar det!
Reskassa företag
Årskort anställd
Årskort företag
Tappa-bort-garanti
Integritetspolicy